Марија Цветковиќ раководител на филијала на Штедилница ФУЛМ во разговор со Наша ТВ за новиот продукт "Кредит Тикет за бериќет"

Филип Неделковски Настани и Промоции

“Кредит Тикет за бериќет можат да подигнат невработени лица, лица кои досега немале буквално никаква бизнис историја, но исто така можат да земат и луѓе кои се вработени, кои што би сакале да отворат дополнителен бизнис и апсолутно ова се однесува и на земјоделците. Значи за овој кредит можат да аплицираат сите оние кои сакаат да започнат нов или да го потхранат сопствениот бизнис, во овие вонредни времиња.” – ќе истакне Марија Цветковиќ раководител на филијала на Штедилница ФУЛМ во разговор за Наша ТВ.
За условите на нашиот нов продукт Кредит Тикет за Бериќет дознајте на следниот линк:https://www.fulm.com.mk/kredit-tiket-za-beriket/