Соопштение за индивидуално продолжување на понудата за поповолни услови за отплата на кредитите

marija Informacii za Covid-19, Настани и Промоции, Соопштенија до јавност

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје Бр.03-565/1 Скопје 07.09.2020 г. СООПШТЕНИЕ   Периодот на поповолни договорени услови при подмирување на обврските по основ на кредитите во Штедилница ФУЛМ,  на клиентите – физички лица во согласност со Јавната Понуда за поповолни договорни услови при плаќањето на кредити во Штедилница ФУЛМ во согласност препораките и мерките дадени/преземени од Владата на Република Северна Македонија за …