ИЗВЕСТУВАЊЕ СОГЛАСНО РАСПОРЕД НА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИ ОДМОРИ ФИЛИЈАЛА ПОЛОГ НЕМА ДА РАБОТИ ВО ОДРЕДЕНИ ДЕНОВИ

Бојана Башовска Соопштенија до јавност

ИЗВЕСТУВАЊЕ СОГЛАСНО РАСПОРЕД НА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИ ОДМОРИ ФИЛИЈАЛА ПОЛОГ НЕМА ДА РАБОТИ ВО ОДРЕДЕНИ ДЕНОВИ