"ИНСПИРАТИВНА НАДЕЖ ЗА ГЛОБАЛНАТА ЗАЕДНИЦА"

Филип Неделковски Настани и Промоции

“ИНСПИРАТИВНА НАДЕЖ ЗА ГЛОБАЛНАТА ЗАЕДНИЦА” е овогодишната тема за прослава на Меѓународниот ден на кредитни унии на 15 октомври 2020 година.

Целта на прославувањето на Меѓународниот ден на кредитни унии е да се подигне свеста за вредностите што ги создаваат кредитните унии и другите кооперативни финансиски организации ширум светот, вклучувајќи ги и членовите во низа активности на денот на прославата.

Која е Вашата инспиративна порака за надеж до глобалната заедница?