Конференцијата за женско претприемништво и пристап до капитал

Филип Неделковски Настани и Промоции

Управителот на Штедилница ФУЛМ, Елеонора Згоњанин Петровиќ на Конференцијата за женско претприемништво и пристап до капитал, организирана од Woman in Adria, дискутираше со учесниците за можностите за финансиска поддршка на бизнисите кои се основани и менаџирани од жени претприемачи.

Повеќе на следниот линк