Анкети

Image

Вашето мислење за НОВАТА ВЕБ СТРАНА на Штедилница ФУЛМ! Дали ви се допаѓа? Предности, забелешки, предлози…

Вашето мислење за НОВАТА ВЕБ СТРАНА на Штедилница ФУЛМ! Дали ви се допаѓа? Предности, забелешки, предлози…

Вашето мислење и препораки беа основата кога почнавме да ја правиме новата веб страна, и еве го резултатот! Вашите забелешки ќе ни помогнат да знаеме дали новата веб страна е по ваш вкус! Но, бидејки за вкусовите не се расправа, тогаш најважно е да знаеме дали ви е прегледна и разбирлива, дали лесно ги пронаоѓате бараните содржини, дали е доволно контактибилна. Споделете го Вашето мислење со нас, низ неколку прашања на следниот линк:

ПРАШАЛНИК – ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ ЗА НОВАТА ВЕБ СТРАНА

Прашалник