ФУЛМ на патот до успешна дигитална трансформација

marija Настани и Промоции

“Дигитализацијата не е само неопходен услов за идниот успех на кредитните унии, но во исто време носи и значајни придобивки за самата кредитна унија и нејзините членови”

Ќе истакне Управителот на Штедилница ФУЛМ, М-р. Елеонора Згоањнин Петровиќ раскажувајќи ја успешната дигитална трансформација на ФУЛМ на Вебинарот организиран од Светскиот совет на кредитни унии и Регионалниот центар за кредитни унии (Kasa Krajowa) на кои беа презентирани успешни приказни за дигитална трансформација на неколку кредитни унии.

На следниот линк погледнете каков беше патот на дигитална трансформација на ФУЛМ, но и за успешните приказни на две кредитни унии од Естонија и Полска: