Кредити

Кредит за студенти

Краток опис на кредитот

Повеќе

WT кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за невработени со дополнителни лични примања

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за вработени лица со/без дополнителни приходи

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за земјоделци

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за пензионери

Краток опис на кредитот

Повеќе

Јубилејна кредитна програма

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит со залог (депозит, девизи и проценети златни предмети)

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит со залог златни предмети (рати)

Краток опис на кредитот

Повеќе

Аплицирај за НОВ или РЕФИНАНСИРАН кредит.

👉Аплицирај на: www.fulm.com.mk/apliciraj-onlajn/
или во филијалите:  www.fulm.com.mk/kontakt/

Водени од концептот ,,Луѓе помагаат на луѓе“ , кредитите што ги одобрува Штедилница ФУЛМ, имаат крајна цел - да го подобрат квалитетот на вашето живеење.

Тука можете да побарате кредит за секоја ваша потреба со износи:

 • до 700.000 денари - за кредити
  со/без жиранти
 • до 700.000 денари - за кредити
  со залог- депозити, златни предмети и девизи

Кредит може да подигнат лица од 18 до 74-годишна возраст

Според статусот на вработеност, кредит може да подигнат:

 • Вработени во државни, буџетски или јавни институции;
 • Вработени во приватни фирми, здруженија и сл.;
 • Вработени на неопределено и определено време, без оглед на времето на кое се вработени;
 • Вработени по договор, било директно во фирмите или преку агенции за времени вработувања;
 • Невработени со дополнителни приходи;
 • Студенти (редовни, вонредни, во сите степени на студии);
 • Пензионери;
 • Земјоделци.

Аплицирај онлајн

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Листа на кредити

Кредит за студенти

Краток опис на кредитот

Повеќе

WT кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Студенти за студент

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за невработени со дополнителни лични примања

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за вработени лица со/без дополнителни приходи

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за земјоделци

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за пензионери

Краток опис на кредитот

Повеќе

Нова кредитна програма

Краток опис на кредитот

Повеќе

Годишна кредитна програма DCA

Краток опис на кредитот

Повеќе

Екстра кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Членски кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Земјоделски кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Рамковен Револвниг Кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит со владетелски залог (депозит, девизи и проценето злато)

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит со залог злато (рати)

Краток опис на кредитот

Повеќе

Водени од концептот ,,Луѓе помагаат на луѓе” , кредитите што ги одобрува Штедилница ФУЛМ, имаат крајна цел – да го подобрат квалитетот на вашето живеење.

Тука можете да побарате кредит за секоја ваша потреба со износи:

 •  до 400.000 денари – за кредити
  со/без жиранти
 • до 600.000 денари – за кредити
  со владетелски залог

Кредит може да подигнат лица од 18 до 74 годишна возраст

Според статусот на вработеност, кредит може да подигнат:

 • Вработени во државни, буџетски или јавни институции,
 • Вработени во приватни фирми, здруженија и сл.
 • Вработени на неопределено и определено време, без оглед на времето на кое се вработени.
 • Вработени по договор, било директно во фирмите, или преку агенции за времени вработувања
 • Невработени со дополнителни приходи
 • Студенти (редовни, вонредни, во сите степени на студии)
 • Пензионери
 • Земјоделци
 
 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити

 
[cs_element_column _id="81"] [/cs_element_column][cs_element_column _id="89"] [/cs_element_column]