Има решение…

Невработени

КредитиДепозити
Бесплатни обуки и работилници

Почитувани,

Оваа страница е посветена токму за вас и има за цел да ви понуди содржини кои сметаме дека за вас се важни и корисни.

  • Штедилница ФУЛМ во изминатите години за првпат ги воведе во Македонија КРЕДИТИТ ЗА НЕВРАБОТЕНИ, чија цел е да го поттикнат самовработувањето, да ги охрабри и да ја поттикне иницијативата на младите и невработени луѓе кои би можеле да отпочнат сопствени бизниси и тоа на еден навистина лесен и едноставен начин.
  • Невработените лица може да подигнат и кредит со владетелски залог.
  • За членовите на ФУЛМ обезбедивме специјализирани БЕСПЛАТНИ РАБОТИЛНИЦИ И ОБУКИ со општ назив ,, Инклузија и иновација во микрофинансирањето”, проект финансиран од УСАИД во соработка со  Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и Сојузот на микрофинансиски организации (СМИ).

Сигурни сме дека овие обуки ќе ги продлабочат вашите знаења и ќе ги зголемат вашите бизнисконтакти и можности за вработување или отпочнување сопствени бизниси.

Доколку сте заинтересирани за обука, Ве охрабруваме вашиот интерес да го пријавите на следната е-маил адресаinfo@fulm.com.mk,  со назнака: Интерес за бесплатни обуки за невработени лица,  при што ќе ги наведете вашето име и презиме, членскиот број во ФУЛМ и телефонскиот број.

 

Контакт

Почитувани,

Оваа страна е посветена токму за вас и има за цел да ви понуди содржини кои сметаме дека за вас се важни и корисни.

Штедилница ФУЛМ во изминатите години, ги воведе за прв пат во Македонија, КРЕДИТИТЕ ЗА НЕВРАБОТЕНИ, чија цел е да го поттикне самовработувањето, да ги охрабри и да ја поттикне иницијативата на младите и невработени луѓе, кои би можеле да отпочнат сопствени бизниси и тоа на еден навистина лесен и едноставен начин.

БЕСПЛАТНИТЕ ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ се новина во насока на продлабочување и подобрување на соработката и комуникацијата со нашите членови. Во изминатиот период се одржаа неколку вакви обуки низ цела Македонија, кои ги направивме со поддршка на надворешни организации. Сигурни сме дека овие обуки ќе ги продлабочат вашите знаења и ќе ги зголемат вашите бизнис контакти и можности за вработување или отпочнување сопствени бизниси.

Со оваа програма продолжуваме и понатаму и ве охрабруваме доколку сте заинтересирани за обука, да се пријавите на следната е-маил адреса: info@fulm.com.mk ,  со назнака: За бесплатни обуки за невработени лица ,

При што ќе ги наведете вашето име и презиме, членски број и телефонски број.

КредитиДепозити

Контакт

Бесплатни обуки и работилници