Ekziston një zgjidhje …

Të papunësuarit

KrediDepozitat
Trajnime dhe seminare falas

Të nderuar,

Kjo faqe është e kushtuar pikërisht për ju dhe ka për qëllim që tju ofroj përmbajtje të cilat mendojm se janë të rëndësishme dhe të shfrytëzueshme.

  • Kursimorja FULM në vitet e kaluara,e solli për herë të parë në Maqedoni, KREDI PËR TË PAPUNËSUARIT,
  • Qëllimi është të inkurajojë vetëpunësimin, të inkurajojë  nismën e të rinjve dhe të papunëve,  per të  filluar  biznesin e tyre në një mënyrë vërtet të lehtë dhe të thjeshtë
  • Personat e papunësuar gjithashtu mund të marrin një hua me një peng  
  • Për anëtarët e FULM-it, në bashkëpunim me Fondacionin Maqedonas për Zhvillimin e Ndërmarrjeve (MEDF) dhe Bashkimin e Organizatave Mikrofinanciare (SMI), ofruam punetori  të specializuara FALAS, me titullin e përgjithshëm “Përfshirja dhe inovacioni në mikrofinancë”, projekt i financuar nga USAID.

 Jemi të sigurt se këto trajnime do të thellojnë njohuritë tuaja dhe do të rrisin kontaktet tuaja të biznesit dhe mundësitë e punësimit ose do të ju mundesojne fillim  bizneseve  tuaja.

Nëse jeni të interesuar për trajnim,ne ju inkurajojmë të paraqisni interesin tuaj në adresën e mëposhtme: info@fulm.com.mk me  shënim: Interesi per  trajnime falas për personat e papunë, ku do të jepet emri dhe mbiemri juaj, numri I antarsis në FULM dhe numrin e  telefonit.

 

Kontakt

Почитувани,

Оваа страна е посветена токму за вас и има за цел да ви понуди содржини кои сметаме дека за вас се важни и корисни.

Штедилница ФУЛМ во изминатите години, ги воведе за прв пат во Македонија, КРЕДИТИТЕ ЗА НЕВРАБОТЕНИ, чија цел е да го поттикне самовработувањето, да ги охрабри и да ја поттикне иницијативата на младите и невработени луѓе, кои би можеле да отпочнат сопствени бизниси и тоа на еден навистина лесен и едноставен начин.

БЕСПЛАТНИТЕ ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ се новина во насока на продлабочување и подобрување на соработката и комуникацијата со нашите членови. Во изминатиот период се одржаа неколку вакви обуки низ цела Македонија, кои ги направивме со поддршка на надворешни организации. Сигурни сме дека овие обуки ќе ги продлабочат вашите знаења и ќе ги зголемат вашите бизнис контакти и можности за вработување или отпочнување сопствени бизниси.

Со оваа програма продолжуваме и понатаму и ве охрабруваме доколку сте заинтересирани за обука, да се пријавите на следната е-маил адреса: info@fulm.com.mk ,  со назнака: За бесплатни обуки за невработени лица ,

При што ќе ги наведете вашето име и презиме, членски број и телефонски број.

КредитиДепозити

Контакт

Бесплатни обуки и работилници