WORK&TRAVEL презентација во Кавадарци 27 Февруари 2017г.

marija Студенти

Начинот КАКО ДА СЕ ОЛЕСНИ ВКЛУЧУВАЊЕТО ВО WORK&TRAVEL програмата, со кредитната понуда на ФУЛМ Штедилница- беше презентирано пред студентите од Охрид, Прилеп, Штип, Скопје и Кавадарци, на Work&Travel семинарот во Кавадарци, организиран од ТА Делта-М.