Кампања за бесплатна промоција на ЗЕЛЕНИТЕ БИЗНИСИ НА ЖЕНИТЕ

Image

Во духот на зелената агенда 2030, преку кампањата
,,АКО САКАШ ДА СИ IN- БИДИ ECO-GREEN!”
Штедилница ФУЛМ даде поддршка на иновативните, зелени идеи и бизниси
кои работат во насока на одржливиот развој, зачувување на планетата земја, заштита на околината, преку

бесплатна промоција на  ЗЕЛЕНИТЕ БИЗНИСИ НА ЖЕНИТЕ ШИРУМ МАКЕДОНИЈА
на веб страната и социјалните медиуми на ФУЛМ,
со цел да ги поттикне и охрабри жените во Македонија за да преземат иницијатива за подобрување
на сопствениот живот и напредок, напредокот на членовите на своите семејства и пошироко – за целата заедница!

  Ова се храбрите жени, кои се вклучија во ЗЕЛЕНАТА АГЕНДА и ја споделија својата ЕКО-бизнис приказна со нас – За Вас!

  Image

   Соња Димитровска
   – Восочни обвивки

   Image

   Марта Минаркова – Репарирање и реупотреба на стар мебел

   Image

   Олга Рајчиќ –
   мобилна апликација ,,Challenger”

   Image

   Ивона Бару – кооператива за органска храна “Наша Добра Земја”

   Image

   Андријана Срчокова и Ана Јорданова Дубровска “Мелем од вкусови”

    Image

    Весна Биљарска “Пчеларник Распатје”

    Image

    Адријана Арсовска Тодевска – Студио за физикална терапија и козметички услуги La Vita – Em