За квалитетни земјоделски производи
и високи приноси на Вашето производство…

За квалитетни земјоделски производи
и високи приноси на вашето производство…

Земјоделци

  • Уште од самиот почеток земјоделците беа во центарот на вниманието и работата на Штедилница ФУЛМсо отворањето на првите филијали токму во земјоделските региони како Стумичкиот и Тетовскиот, а подоцна и во Тиквешкиот, Скопскиот и Битолскиот регион.    Вие земјоделците секогаш сте имале посебно место во креирањето на финансиските услуги на ФУЛМ, вклучувајќи се во различни проекти од програмите на ИФАД, ИПАРД, МРФП кредитни линии со специјално наменети – КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИ. Кредитите се приспособени во согласност со вашите потреби и нудат можност за отплата со грејс период и приспособен рок на отплата.
  •  Освен кредитите, веруваме дека понудата на ШТЕДНИ ПРОДУКТИ, ќе овозможи сигурно место за вашите заштеди и планирање на идните инвестиции.
  • Специјализирани БЕСПЛАТНИ РАБОТИЛНИЦИ И ОБУКИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ФУЛМ, со општ назив ,, Инклузија и иновација во микрофинансирањето”, проект финансиран од УСАИД во соработка со  Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и Сојузот на микрофинансиски организации (СМИ).

Сигурни сме дека овие обуки ќе ги продлабочат вашите знаења и ќе ги зголемат вашите бизнисконтакти и можности за вработување или отпочнување сопствени бизниси.

Доколку сте заинтересирани за обука Ве охрабруваме вашиот интерес да го пријавите на следната е-маил адреса: info@fulm.com.mk   ,  со назнака: Интерес за бесплатна обука за земјоделци, при што ќе ги наведете вашето име и презиме, членскиот број и телефонскиот број.

Контакт

  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder

Земјоделците беа во центарот на вниманието и работата на Штедилница ФУЛМ уште од самиот почеток, со отворањето на првите филијали токму во земјоделските региони во Стумичкиот и Тетовскиот регион, а подоцна во регионот на Тиквешија, Скопје и Битола. Но, тука не застанавме, напротив Вие земјоделците, секогаш сте имале посебно место во креирањето на финансиските услуги на ФУЛМ, вклучувајќи се во различни проекти од ИФАД, ИПАРД, МРФП кредитни линии, со специјално наменети за вас – КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИ.. Кредитите се прилагодени согласно вашите потреби и нудат можност со отплата со грејс период и прилагоден рок на отплата.

Освен кредитите, веруваме дека понудата на ШТЕДНИ ПРОДУКТИ , ќе овозможи сигурно место за вашите заштеди и планирање на идните инвестиции.

БЕСПЛАТНИТЕ ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ се новина во насока на продлабочување и подобрување на соработката и комуникацијата со вас. Во изминатиот период се одржаа неколку вакви обуки низ цела Македонија, кои ги направивме со поддршка на надворешни организации. Сигурни сме дека овие обуки ќе ги продлабочат вашите знаења и ќе ги зголемат вашите бизнис контакти и можности за продажба на вашите производи.

Со оваа програма продолжуваме и понатаму и ве охрабруваме доколку сте заинтересирани за обука, да се пријавите на следната е-маил адреса: info@fulm.com.mk ,  со назнака: За бесплатни обуки за земјоделци ,

При што ќе ги наведете вашето име и презиме, членски број и телефонски број.

 

Контакт