Për prodhime bujqësore me kualitet dhe të arrdhura të larta të prodhimeve të juaja…

За квалитетни земјоделски производи
и високи приноси на вашето производство…

Bujq

Të nderuar,

Kjo faqe është e përkushtuar për ju dhe ka për qëllim që të ju ofroj përmbajtje që mendojm se janë të dobishme dhe të rëndësishme për  ju.

  • Bujqit kanë qenë gjithmonë në vëmendjen dhe punën e Kursimores FULM nga vet fillimi,me hapjen e filijaleve të para në rajonet bujqësore,në rajonin e Tetovës dhe Strumicës,më vonë në rajonin e Tikveshit,Shkupit dhe Manastirit.Ju bujqit,gjithmonë keni pasur vend të vecant në krijimin e shërbimeve financiare në FULM,duke përfshi projekte të ndryshme  nga programet  për kredi të IFAD,IPARD,MRFD, me dedikim të vacant për ju-KREDI PËR BUJQIT..Kreditet janë të përshatshme për nevojat e juaja dhe ofrojn mundësi  për pagesë me grejs periudh duke e përshtatur  kohën për pagesë.
  • Përvec krediteve,besojm se oferta për PRODHIMET KURSYESE ,do ju mundësoj vend të sigurt për kursimet e juaja dhe planifikim për investimet e ardhshme.
  • PUNËTORI DHE TRAJNIME FALAS PËR ANËTARËT E FULM-it të speijalizuara,me temë të përgjithshme “Përfshirja dhe inovacioni në mikrofinancën”projekt I financuar nga USAID,në bashkëpunim me fondin  për shoqëri për zhvillimin maqedonas (MRFP) dhe Këshillin për organizim mikrofinanciar(SMI)

Jemi të sigurt se këto trajnime do ju thellojn njohurit e juaja dhe do ti rris kontaktet e juaja për biznes dhe mundësinë për  punësim dhe hapje të bizneseve personale.

Nëse jeni të interesuar për trajnim,ju japim mundësi interesin e juaj të lajmëroheni në adresën elektronike info@fulm.com.mk  ,me mbishkrimin:I interesuar për trajnime falas për bujqit,me cka do I shkruani emrin dhe mbiemrin e juaj,numrin e anëtarësis dhe numrin e telefonit.

Kontakt

Почитувани,

Оваа страна е посветена токму за вас и има за цел да ви понуди содржини кои сметаме дека за вас се важни и корисни.

Земјоделците беа во центарот на вниманието и работата на Штедилница ФУЛМ уште од самиот почеток, со отворањето на првите филијали токму во земјоделските региони во Стумичкиот и Тетовскиот регион, а подоцна во регионот на Тиквешија, Скопје и Битола. Но, тука не застанавме, напротив Вие земјоделците, секогаш сте имале посебно место во креирањето на финансиските услуги на ФУЛМ, вклучувајќи се во различни проекти од ИФАД, ИПАРД, МРФП кредитни линии, со специјално наменети за вас – КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИ.. Кредитите се прилагодени согласно вашите потреби и нудат можност со отплата со грејс период и прилагоден рок на отплата.

Освен кредитите, веруваме дека понудата на ШТЕДНИ ПРОДУКТИ , ќе овозможи сигурно место за вашите заштеди и планирање на идните инвестиции.

 

БЕСПЛАТНИТЕ ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ се новина во насока на продлабочување и подобрување на соработката и комуникацијата со вас. Во изминатиот период се одржаа неколку вакви обуки низ цела Македонија, кои ги направивме со поддршка на надворешни организации. Сигурни сме дека овие обуки ќе ги продлабочат вашите знаења и ќе ги зголемат вашите бизнис контакти и можности за продажба на вашите производи.

Со оваа програма продолжуваме и понатаму и ве охрабруваме доколку сте заинтересирани за обука, да се пријавите на следната е-маил адреса: info@fulm.com.mk ,  со назнака: За бесплатни обуки за земјоделци ,

При што ќе ги наведете вашето име и презиме, членски број и телефонски број.

 

Контакт