Јубилејни депозити

Филип Неделковски Настани и Промоции

Оваа година заедно го прославуваме ЈУБИЛЕЈОТ – 20 години од основањето на Штедилница ФУЛМ.

Ви го честитаме со Јубилејните депозити со одлични каматни стапки.

ВИ БЛАГОДАРИМЕ за долгогодишната доверба во ФУЛМ како сигурна дестинација за Вашите заштедени пари.

Повелете, погледнете ја понудата на јубилејни депозити на овој линк: 

https://www.fulm.com.mk/depoziti/jubilejni-depoziti/