Пицерија "Фамилија"

Филип Неделковски Вашите бизниси, Настани и Промоции, Приказни за месец Јуни

Жаклина Настева, Скопје

Пицеријата “Фамилија” е фамилијарен бизнис, па оттука и идејата за името. Работиме успешно повеќе од 3 години и секојдневно подготвуваме пици, пастрмајлии, ладни сендвичи, калцониња, фурнаринки. Вршиме и достава во Ново Лисиче и Аеродром.

На почетокот имавме потреба од дополнителни финансии за инвестиции, кирија и режиски трошоци и дознавме дека во Штедилница ФУЛМ даваат кредити за невработени кои сакаат да отворат сопствен бизнис. Нашето искуство беше одлично и сме презадоволни од вработените. Ви благодариме!

Аплицирај за кредит за Невработени

Пицерија “Фамилија” може да ја најдете на: Бул. Асном 18, лок 3 населба Аеродром или да нарачате телефонски на: 078 435 050 и 02 2 43 20 20

или преку нашиот Фејсбук профил       

Работно време: секој ден од 10 до 23 часот

Аплицирај на: www.fulm.com.mk/online

или во филијалите: www.fulm.com.mk/kontakt

Напомена: Текстот е личен исказ и не подлежи на лекторирање

Погледнете во табелата колку би ве чинело доколку подигнете и навремено отплаќате кредит за невработени од 120.000 денари од ФУЛМ.

Аплицирај онлајн

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Листа на кредити

 

 

Тип на кредит
СТУДЕНТИ ЗА СТУДЕНТ
Целна група За студенти на сите домашни и странски универзитети и факултети на сите нивоа на студии (додипломски, постдипломски и докторски студии), редовни и вонредни студенти, како и за лица кои имаат потреба од продолжување на образованието.
Намена · За партиципација за упис на семестар

· За набавка на литература или стручни помагала

· За обуки, курсеви, студентски размени или екскурзии

Износ на кредитот Од 10.000 до 150.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 24, 36, и 48 месеци
Потребно обезбедување • Заверка на меница
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 24, 36, и 48 месеци
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит Барање за кредит, фотокопија од индекс/легитимација/потврда и важечки документ за лична идентификација, и/или

Барање за жирант/и и фотокопија од документ за лична идентификација

Предност · Исплата во готово или на трансакциска сметка

· Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

· Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

* Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити