FUSHATË PËR PROMOCION PAPAGESË PËR BIZNESET E GJELBËRTA TË GRAVE

marija Ngjarjet dhe Promovimet

Image

Këtë pranverë ne po fillojmë Nismën - BASHKË për ta bërë botën një vend më të bukur për të jetuar..

Në frymën e agjencës së gjelbërt 2030,nëpërmes fushatës, 

,,Nëse dëshiron të jesh IN- BËHU ECO-GREEN!”

 Kursimorja FULM mbështet të gjitha idetë dhe bizneset inovatore, të gjelbraduke punuar drejt zhvillimit të qëndrueshëm, ruajtjes së planetit tokë, mbrojtjes së mjedisit...Prandaj, në muajin e grave, Kursimorja FULM, e inkurajuar nga Forumi i Grave Lidere të FULM Maqedoni.

ofron promocion papagesë për BIZNESET E GJELBËRTA TË GRAVE NË GJITHË MAQEDONINË

në Web faqen dhe mediumet sociale të FULM,

me qëllim inkurajimin e sipërmarrjeve sociale të gjelbërta dhe mundësinë për paraqitjen e ideve për bizneset e juaja,

produkteve dhe shërbimeve për publikun e gjerë, si dhe ndërgjegjësimin për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhepërdorimi ekonomik dhe i zgjuar i burimeve të rinovueshme nëpërmjet këtyre bizneseve.Fushata për promovim falas të BIZNESEVE të Gjelbërta të GRAVE NË TË GJITHË MAQEDONINËsynon ti shtyj dhe inkurajojë gratë në Maqedoni që të marrin iniciativën për përmirësimtë jetës dhe përparimit të tyre, përparimit të anëtarëve të familjes së tyre dhe më gjerë - për të gjithë komunitetin!

Si të paraqiteni për promocion PAPAGESË për biznesin tuaj?

Plotësoni  formularin për interesimin për PROMOCION TË GJELBËRT PAPAGESË  në  KËTË LINK

Ndërsa pastaj do të ju kontaktojm për  drejtimet tjera për promovimin e biznesit tuaj. 


Na ndiqni në mediumet sociale  lidhja e grave,inspirimi që gratë lidere e japin në rrethet e tyre,a me këtë I shtyjn dhe inkurajojn gratë nga vendi jonë dhe e gjithë bota është themeli për ekzistimin e Forumit të grave lidere të FULM Maqedoni,e themeluar në vitin 2016,si pjesë e rrjetit Global të grave lidere GWLN dhe këshillit Botëror të unioneve kreditore WOCCU