Filijala JSP (Aerodrom) – Shkup

Informacioni i kontaktit:
Filijala JSP (Aerodrom) – Shkup

Adresa:

Bul. Jane Sandanski nr. 7/1, 1000 Shkup

Telefon:

02/2403-208
02/2403-209

Faks:

02/2403-209

Xhiro llogari:

300-0000010652-90

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

●Udhëheqësin e filijalit, E-mail: marijac@fulm.com.mk 

● Koordinues, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

● Referenti kreditor, E-mail: julijana.p@fulm.com.mk

● Referenti kreditor, E-mail: jasmina.s@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 15:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Контакт информации:
Филијала ЈСП (Аеродром) – Скопје

Адреса:

Бул. Јане Сандански бр. 7/1, 1000 Скопје

Телефон:

02/2403-208
02/2403-209

Факс:

02/2403-209

Сметка:

300-0000010652-90

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: marijac@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: julijana.p@fulm.com.mk

● Referenti kreditor, E-mail: jasmina.s@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала ЈСП (Аеродром) – Скопје

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Од 01.12.2020 работењето на Филијалата ЈСП(Аеродром) ќе се извршува во Централата на Штедилница ФУЛМ на ул. Св.Кирил и Методиј бр.48

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: