NA E DËRGONI IDEN E JUAJ PËR BIZNES START-UP DHE FITO BURSË STUDENTORE!

marija Ngjarjet dhe Promovimet

A je student? Cka pas diplomimit? Cilat janë dëshirat e tua? Plani B? 

Ke një fillim të mbarë start-up-Ide për biznes?

NA E DËRGONI IDEN E JUAJ PËR BIZNES  START-UP DHE FITO BURSË STUDENTORE!

Me qëllim-përkrahje për edukimin e të rinjëve në Republikën e Maqedonisë, tashmë 4-vite me rradhë, FULM-Maqedoni, në bashkëpunim me Ligën për unione kreditore prej Micigeni (MCUL, USA), e shpallin fillimin e konkursit për ndarjen e bursës studentore për vitin 2018.

Këtë vit, tema për  KONKURSIN për bursë studentore është:

Zhvillimi i një koncepti për realizimin e idesë së fillimit të biznesit me titulë

,, Vizioni im  platonık”

Në korrelacion me temën në Ditën Botërore të unioneve kreditore 18 tetor 2018-të: Find Your Platinum Lining!

 

KUSHTET PËR PJESËMARRJE NE KONKURS:

Të drejt për pjessëmarrje në konkurs kanë të gjithë studentët, në të gjitha universitetet në Republikën e Maqedonisë.

Iden e  juaj për biznes START-AP mund ta shprehnı nëpërmjet tekstıt dhe fotografısë ose vıdeo gjegjësısht duhet të dërgonı:

  • Tekst të shkruajtur në 2 verzıone:

 – në gjuhën maqedone (me përmbajtje maqedone), dhe

 -në gjuhën angleze,

Tekstet duhet të dërgohen në word me gjatësı të tekstıt (në bazë verzıonıt gjuhësor), më së shumtı gjys faqe të formatıt A4 me margjına standarde me font Times New Roman, dhe font „12“.

  • Zgjıdhja vızuale (Fotografı ose vıdeo e shkurt)–me cka do e tregonı ıden e juaj për bıznes START UP (e punuar në cılën do teknıkë). Nëqoftëse vendosnı për ınczım me vıdeo e njëjta nuk duhet të jetë më e gjatë se 60 sek
  • Deklaratë për pëlqımın e juaj për shpallje publıke të fotografıve/vıdeos dhe teksteve me të dhëna personale. Deklaratën mund ta shkarkonı këtu dhe ta shtypni plotësoenı  (nënshkruanı me dorë) dhe na e dërgonı së bashku me dokumentat e tjera. 

👉Me rëndësı! Aplıkacıonet e dërguara me vıdeo do kenë përparësı!

Punımet e dërguara (tekstet ö fotografıja ö vıdeo dhe deklarata) duhet të dërgohen në mënyrë elektronıkeömë së vonı derı me 15-10-2018 në: fulmstedilnica@gmail.com.
Vetëm idetë e dorëzuara plotësisht do të kenë mundësinë për të fituar një bursë studentore.
Punımet do të shpallen publikisht në profilin e  Kursimores FULM në mediat socialeFacebook, ku do të ketë votim publik
Idetë e biznesit të shpallur TOP 5 START-AP do të hyjnë në garën për fituesin dhe marrësin e bursës studentore FULM për 2018.

Fıtuesi i bursës studentore do të marrë:

👉bursë studentore (në lartësı e shumës për shpenzımet për një vıt studımı)

👉Lıbrezë për kursıme me depozıtë fıllestare të anëtarësımıt (nëqoftëse aplıkuesı nuk është anëtarë në SHQ FULM)

👉Çertıfıkatë  për fıtuesın e konkursıt dhe fıtuesın e bursës studentore

Na ndıqnı në medınumet socıaleöku do tı shpallım të gjıtha ınformacıonet dhe të rejat për Konkursın për bursë studentore.