Përfaqësues të FULM-it dhe përfaqësuesit më të lartë të Unioneve kreditore Botërore të SHBA dhe të Europës në takim me Guverneren Anita Angelovska-Bezhovska

Филип Неделковски Ngjarjet dhe Promovimet

Dje u realizua një takim I guvernatores Anita Angelovska-Bezhovska dhe një pjesë nga ekipi I Bankës Popullore me përfaqësuesit e lartë të unioneve kreditore më të rëndësishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europës.Takimi ishte I inicuar nga ana e Kursimores FULM,me rastin e shënimit të njëzetvjetorit  jubilar nga formimi I saj,ishin të ftuar përfaqësuesit e unioneve kreditore të cilët janë bashkëpunëtorët ndërkombëtar në vendin tonë .

Guvernatorja  Angelovska-Bezhoska iu referua strukturave dhe karakteristikave në sektorit tonë financiar.Gjatë kësaj theksoi stabilitetin e sistemit tonë financiar,duke theksuar se ajo tash në mënyrë të vazhdueshme po mbahet,ndërsa  thellon nivelin e ndërmjetësimit financiar.

. gjatë bisedës me përfaqësuesit e lartë të unioneve kreditore ,në mënyrë të hollësishme dhe vlerësimet e performancës  së sistemit tonë financiar vitin e kaluar,gjatë së cilës u parapan edhe rreziqet që u kanosen institucioneve tona financiare gjatë punës së tyre.U theksua se lidhja ndërmjet njësive në repartet e institucioneve në sistemin tonë financiar dhe mundësia për tejkalimin e rreziqeve nga njëri segment tek tjetri është në një fuhsë relativisht të ulët.

Përfaqësuesit e unioneve kreditore treguan interes të vecant për Ligjin e ri për shërbimet pagesore dhe sistemet pagesore,në të cilat për momentin po punohet në mënyrë aktive Gjatë takimit u treguan dhe shembuj të modeleve të suksesshe të unioneve kreditore në fushë globale të cilët mbledhin depozita nga qytetarët dhe japin shërbime pagesore.Gjithashtu u theksuan  dhe mundësit  e përparësit që I ofron digitalizimi I shërbimeve financiare tek këto institucione për anëtarët e saj.

Gjatë përfundimit të takimit ,bashkarisht u vu re se Ligji I ri për shërbime pagesore dhe sisteme të pagesave,me të cilin transpozohet pjesët më të rëndësishme e legjislacionit europian në këtë fushë,do të ofrohen kushte për zhvillim më dinamik në peisazhin pagesor tonin.

Përfaqësuesit  e unioneve kreditore dhe të FULM-it që ishin pjesëmarrës gjatë takimit ,në emër të Këshilit Botëror të unioneve kreditore ju faleminderuan Bankës Popullore për njezet vjet bashkëpunim të sukseshmëm në radhën e aktivitetevepër qasje më të sigurt dhe më të mirë deri te shërbimet financiare për qytetarët e vendit tonë.