Work & Travel tregimi I Liljana Cilevska

marija Ngjarjet dhe Promovimet, Приказни за месец Јуни

Per kursimoren dhe përfitimet nga ajo mësova prej forumeve.Për arsye se desha vet të paguaj programin  W&T kjo ishte opsioni I përkryer.

Apliko për kredi

Patjetër të tregoj se sjellja e të punësuarëve me ne ishe shumë I mirë.u përgjigjen të gjitha pyetjeve tona me durim në vend të mosdurimit.me mundësitë që I ofron kjo kursimore isha pjesë e ndrimit të kulturave përmes programit për student.

Pas kthimit në vend të pagesës së kredisë ka mundësi që të kursejsh në librezën e kursimit dhe dhe parat të shfrytëzohen për dicka jeter.Ashtu si veprova dhe unë,ndërsa një pjesë të parave I shfrytëzova për udhëtim

Aplikoni në: www.fulm.com.mk/apliciraj-onlajn/

ose pranë filialeve: www.fulm.com.mk/sq/kontakt/