Deposits

MEMBER DEPOSIT

Short description of the product

Read more

AT CALL DEPOSIT(a vista)

Short description of the product

Read more

Eco green deposit

Read more

Key of trust deposit

Read more

1 month deposit

Short description of the product

Read more

3 month deposit

Short description of the product

Read more

6 months deposit

Short description of the product

Read more

7 months deposit

Short description of the product

Read more

8 months deposit

Short description of the product

Read more

9 months deposit

Short description of the product

Read more

12 months deposit

Short description of the product

Read more

14 months deposit

Short description of the product

Read more

16 months deposit

Short description of the product

Read more

18 months deposit

Short description of the product

Read more

24 months deposit

Short description of the product

Read more

36 months deposit

Short description of the product

Read more

48 months deposit

Short description of the product

Read more

60 months deposit

Short description of the product

Read more

FLEXY PLUS ON 6 MONTHS

Short description of the product

Read more

FLEXY PLUS ON 12 MONTHS

Short description of the product

Read more

YOUTH SAVINGS CLUB

Short description of the product

Read more

FULM Savings House, since its establishment in 1999 and throughout the years, has become a synonym for reliability and trust.

Your savings deposits are safe with us.
Invest in Your future!

Excellent interest rates, service and 100% insured deposits!

Calculator

Contact

Saving information

List of deposits

Почитувани,
Со нас, Вашите штедни влогови се безбедни.
Инвестирајте во Вашата иднина!
Одлични каматни стапки, услуга и 100% осигурани влогови!

Со Штедилница ФУЛМ
од 1999 година

Членски депозит

Краток опис на депозитот

Повеќе

Влог по видување (а виста)

Краток опис на депозитот

Повеќе

Депозит на 1 месец

Краток опис на депозитот

Повеќе

Депозит на 3 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Депозит на 6 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе[/cs_c

Празничен депозит на 6 месеци 2010

Краток опис на депозитот

Повеќе

Летен – зимски депозит 6 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Летен – зимски депозит 2008 на 9 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Летен клуб за штедење на 7 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Новогодишен депозит 8 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Депозит за златно доба на 9 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Студентски депозит на 12 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Годишен депозит 12 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Депозит на 12 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Празничен депозит на 14 месеци 2008

Краток опис на депозитот

Повеќе

Клуб 10 на ФУЛМ на 16 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Клуб 15 на ФУЛМ на 16 месеци преку трансакциска сметка

Краток опис на депозитот

Повеќе

Празничен депозит на 18 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Депозит на 24 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Депозит на 36 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Пролетен депозит 36 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Земјоделски депозит на 48 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Депозит на 48 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Депозит 15 на 48 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Депозит на 60 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Депозит со доброволно штедење на 6 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Депозит со доброволно штедење на 12 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Младински клуб за штедење

Краток опис на депозитот

Повеќе

Младински клуб за штедење на 6 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе

Детски клуб за штедење на 6 месеци

Краток опис на депозитот

Повеќе
 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити